Escudo Concello de Vigo

Limpeza

Material electrónico

Punto Limpo Vigo

 • Enderezo: Camiño do Caramuxo nº 65. 36213. Vigo
 • Coordenadas GPS:
  • GMS: N 42º12'12.653'' , O 8º 45 ' 37.07 “
  • GD: Latitude: 42.2035148 , Lonxitude: -8.760297300000047
 • Teléfono:986 422 355
 • Horario:
  • Luns a venres de 8 a 13 horas e de 16 a 19 horas.
  • Sábados de 8 a 13 horas.
  • Domingos e festivos pechado.

Consideracións xerais:

 1. O punto limpo é unha instalación para recibir residuos especiais que non poden ser depositados nos colectores da cidade, de xeito gratuíto e voluntario para as e os cidadáns empadronados no Concello de Vigo.
 2. O Punto Limpo de Vigo está localizado nas instalacións da Empresa TOYSAL, sita no camino do Caramuxo nº 65, e ten a referencia SC-U-NP-XA-00079 da Xunta de Galicia
 3. Os residuos que se poden depositar provirán exclusivamente do ámbito domiciliario ou de oficinas e comercios. Non está permitida a súa utilización para residuos procedentes de industrias, e de medianos ou grandes produtores. Estes deberán xestionar os seus residuos de conformidade coa normativa vixente, en especial a referida a residuos perigosos.

Residuos admisibles no punto limpo:

Serán admisibles no punto limpo os seguintes residuos, debidamente separadas e transportados ata alí polos seus posuidores

 

TIPO DE RESIDUO

CÓDIGO LER

1

Residuos de vidro (non envases)

20 01 02

2

Residuos de papel e cartón (non envases)

20 01 01

3

Residuos plásticos (non envases)

20 01 39

4

Residuos de poda e vexetais (biodegradables)

20 02 01

5

Terra e pedras

20 02 02

6

Residuos de construción e demolición, entullos (RCD's)

17 01 07

7

Residuos de fibrocemento con amianto

17 06 05

8

Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados noutros códigos

17 09 04

9

Roupa usada

20 01 10

10

Residuos téxtiles

20 01 11

11

Residuos de madeira que non conteñan substancias perigosas

20 01 38

12

Residuos metálicos

20 01 40

13

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio

20 01 21*

14

Aceites de motor

13 02 05*

15

Filtros de aceite

16 01 07*

16

Absorbentes

15 02 02*

17

Baterías de chumbo

16 06 01*

18

Acumuladores de Ni-Cd

16 06 02*

19

Pilas que conteñen mercurio

16 06 03*

20

Pilas alcalilas que non conteñen mercurio

16 06 04

21

Outras pilas e acumuladores

16 06 05

22

Pneumáticos usados

16 01 03

23

Aceites e graxas comestibles

20 01 25

24

Residuos biodegradables

20 02 01

25

Residuos de produtos químicos inorgánicos

16 05 07*

26

Residuos de produtos químicos orgánicos

16 05 08*

27

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas

20 01 27*

28

Envases baleiros contaminados

15 01 10*

29

Sprays e aerosois

15 01 11*

30

RAEE's (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos), (electrodomésticos liñas gris, marrón e branca concompoñentes perigosos)

20 01 35*

31

RAEE's que non teñen componentes perigosos

20 01 36

32

Cartuchos e tóner de impresora

08 03 17*

33

Envases compostos

15 01 05

34

Películas e papel fotográfico que conteñen prata

09 01 07

35

Disolventes

20 01 13*

36

Equipos que conteñen clorofluorocarburos CFC's

20 01 23

37

Residuos voluminosos

20 03 07

* Residuos perigosos

Condicións para a entrega:

 1. O traslado correrá a cargo do produtor ou posuidor, que poderá levar o automóbil ata o colector de depósito.
 2. Os residuos non deberán estar mesturados entre si, nin con residuos ordinarios.
 3. A empresa xestora do punto limpo poderá, por razóns xustificadas e debidamente documentadas no libro de incidencias da instalación, non permitir o depósito de residuos.
 4. O depósito dos residuos será realizado polo propio usuario das instalacións; segregará as fraccións nos colectores situados e identificados para o efecto.
 5. A reiteración na utilización do punto limpo levará consigo unha análise por parte da Inspección Ambiental Municipal, co fin de determinar unha utilización inadecuada.