Escudo Concello de Vigo

Persoas con discapacidade

Servizos sociais

O Concello, desde o departamento de Servizos Sociais, desenvolve distintos programas dirixidos a persoas con discapacidades.

Así, ofrécense servizos de transcrición de documentación a soporte Braille, transporte adaptado, un dispositivo de acceso ao baño na praia, talleres de autonomía persoal, etc.

Ademais, o Centro de Asesoramento e Información (CAI) orienta aos cidadáns sobre as axudas técnicas, accesibilidade integral e desenvolvemento tecnolóxico ou inserción laboral dos disminuídos físicos e psíquicos.

Máis información: