Escudo Concello de Vigo

Infancia

Axudas de infancia e familia

Lista de trámites

Axuda para a Subministración de Leite e Produtos Lácteos aos Alumnos de Centros Escolares

Esta axuda ten por obxecto a concesión a prezo reducido de leite e determinados produtos lácteos aos alumnos de centros escolares.

Axudas á Conciliación da Vida Familiar e Laboral para os Traballadores que se Acollan á Redución da súa Xornada de Traballo

Tramitación da concesión de axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Título de Familia Numerosa

O título de familia numerosa é o documento que se concede para acreditar a condición de familia numerosa, así como na categoría en que a mesma está clasificada e poder facer uso daqueles beneficios que estean establecidos para este tipo de familias, para o que deberá presentarse este título cada vez que queiran beneficiarse das axudas previstas. O título terá validez en todo o territorio nacional.