Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Cooperación

Programas de Cooperación

Os programas de cooperación están subvencionados pola Xunta de Galicia a favor das entidades locais para a contratación de persoal traballador desempregado con especiais dificultades de inserción para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Proxectos aprobados 2012-2013:

"Mantemento de Zonas verdes no rural"

  • Persoas contratadas: 8. (Durante 5 meses con 75% da xornada laboral
  • 1 Capataz
  • 2 Oficiais de oficios
  • 5 Peóns,
  •  Colaboración coa Diputación de Pontevera.
  • Proxectos aprobados: 1
  • Persoas contratadas: 8 Peóns (durante 6 meses co 60% da xornada laboral)