Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Obradoiros

Os obradoiros de emprego son proxectos de carácter temporal nos que a aprendizaxe e a cualificación se alternan co traballo produtivo en actividades de interese público ou social que permitan a inserción a través da profesionalidade e adquisición de experiencia das e dos participantes.

Os obradoiros de emprego terán unha duración de seis meses. Unha vez transcorrido o prazo de duración previsto na correspondente resolución aprobatoria entenderase finalizado o proxecto de “Obradoiros de emprego”.

Dende o inicio do “Obradoiro de emprego” os/as alumnos/as traballadores/as serán contratados polas entidades promotoras, para que se utilizará como modalidade contractual máis adecuada a do contrato para a formación.

A duración dos contratos de traballo subscritos con alumnado traballador non poderá exceder á data de finalización do proxecto do “Obradoiro de emprego”.

O alumnado traballador percibirá as retribucións salariais que lle correspondan, de conformidade co previsto na normativa aplicable.

Durante o desenvolvemento do “Obradoiro de emprego” o alumnado traballador recibirá formación profesional ocupacional axeitada á ocupación que desempeñen.

Obradoiro de emprego "Vigo Capacita V"

O Obradoiro de Emprego "Vigo Capacita V" ten unha duración de 9 meses, dende o 8 de novembro de 2018 ata o 7 de agosto de 2019, un total de 20 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade nas especialidades de HOTR0108 Especialidade Operación básicas de Cociña e HOTR0208 Especialidade Operación básicas de Restaurante-bar, contan para o seu desenvolvemento dunha equipa directiva da que forman parte unha directora, unha titora, dous expertos docentes e unha administrativa.

Obradoiro de emprego "FORMAWEB II"

O Obradoiro de Emprego ten unha duración de 6 meses, dende 28 de setembro de 2018 ata o 27 de marzo de 2019, un total de 15 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade na especialidade "IFCD0110 Confección e Publicación de páxinas web" e, contan para o seu desenvolvemento dunha equipa directiva da que forman parte un director, unha titora, un experto docente e unha administrativa.

Obradoiro de emprego "FORMAWEB"

O Obradoiro de Emprego ten unha duración de 6 meses, dende setembro de 2017 ata marzo deste ano, un total de 15 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade na especialidade "IFCD0110 Confección e Publicación de páxinas web" e, contan para o seu desenvolvemento dunha equips directiva da que forman parte un director, unha titora, un experto docente e unha administrativa.

Obradoiro de emprego "Vigo Capacita IV"

O Obradoiro de Emprego "Vigo Capacita IV" ten unha duración de 9 meses, dende outubro de 2017 ata xullo de 2018, un total de 20 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade nas especialidades de HOTR0108 Especialidade Operación básicas de Cociña e HOTR0208 Especialidade Operación básicas de Restaurante-bar, contan para o seu desenvolvemento dunha equipa directiva da que forman parte unha directora, unha titora, dous expertos docentes e unha administrativa.

Obradoiro de emprego "VIGO PREPARA"

O obradoiro de emprego Vigo Prepara, coa especialidade de Promoción Turística Local e Información ao Visitante (HOTI0801), é un proxecto cofinanciado pola Unión Europea, a través do Fondo Social Europeo, Programa Operativo de Emprego Xuvenil, que se está a desenvolver nos locais do Centro Municipal de Emprego da rúa Oporto.

Este Obradoiro promovido polo Concello de Vigo conta con 15 alumnos-traballadores e un equipo directivo composto por unha directora, unha experta-docente e unha administrativa, ten unha duración de seis meses (de 30 de setembro ata o 29 de marzo), conta cun orzamento de 130.873, 43 euros e ten como finalidade:

  1. realizar servizos relacionados coa promoción e información turística ás persoas visitantes do Concello de Vigo;
  2. deseñar e programar accións dinamizadoras de educación ambiental dirixidas a distintos colectivos e grupos sociais que visitan a nosa cidade e,
  3. difundir e divulgar recursos que son potencialmente turísticos.

Por isto, a actividade do obradoiro de emprego estase a desenvolver cunha serie de servizos como son:

  1. visitas de promoción turística local a distintos colectivos da cidade: persoas con diversidade funcional, risco de inclusión social, escolares e xubilados;
  2. servizos de información ao visitante no Centro de Recepción de Visitantes de Vigo;
  3. servizo relacionado co márketing turístico na Fundación Vigo Convention Bureau;
  4. creación dunha páxina de facebook e instagram, onde se publicitan eventos da cidade e tamén a actividade desempeñada no obradoiro de emprego
  5. realización dun folleto turístico, conxugando "os cinco sentidos" coa cidade de Vigo.