Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Inserción laboral

Inserción Laboral

Programas destinados a favorecer e facilitar a inserción e reinserción laboral, mediante accións programadas e deseñadas que incrementen e melloren a súa empregabilidade e faciliten o seu acceso ao emprego.