Escudo Concello de Vigo

Igualdade

Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

  • Enderezo: Rúa Romil, 20. 36202 Vigo.
  • Telefóno: 986 293 963.
  • Fax: 986 201 153
  • Consulta xurídica on-line: osnososdereitos.muller@vigo.org
  • Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00h e xoves de 17:00 a 20:00 h.

Servizo municipal de información e asesoramento ás mulleres adscrito á  Concellería de Igualdade, no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral dende unha perspectiva de xénero, desenvolvendo ao mesmo tempo programas específicos de apoio e atención ás vítimas da violencia.

O Centro é atendido por un equipo de profesionais composto por unha psicóloga, unha avogada, unha traballadora social e unha administrativa.

É a vía de entrada á Casa de Acollida para Mulleres Maltratadas de Vigo, así como ao Servizo de Atención Domiciliaria á Infancia (SADI).

Programas Xerais:

  • Programas de información e asesoramento xurídico, social e psicolóxico.

Programas dirixidos a mulleres vítimas da violencia:

  • Programa de asistencia psicolóxica especializada: Asesoramento, intervención en crise, terapia individual, terapia de parella, terapia grupal e terapia familiar.
  • Programa de asesoramento e apoio social: Acollemento, procura de vivenda, asesoramento en recursos e solicitude de prestacións económicas, escolarización e coidado das fillas e fillos, recursos e apoio social, saúde.
  • Programa de asistencia para a integración laboral: Dirixido ás usuarias e exusuarias da Casa de Acollida.
  • Programa de asesoramento e asistencia xurídica: Asesoramento en todo tipo de consultas penais, de dereito e de familia. Asesoramento e seguimento nos procesos penais e de familia. Asistencia nas xestións xurídicas que procedan.