Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento de desenvolvemento en tramitación

2ª Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia (expediente 15666/411)