Escudo Concello de Vigo

Tráfico e Transportes

Multas de tráfico

Lista de trámites

Alegacións a Multas de Tráfico do Concello de Vigo e Identificación do Conductor

Se non está de acordo coa denuncia interposta por infracción de tráfico, e non renunciou a formular alegacións mediante o abono da multa coa redución do 30%, ten un prazo de quince días hábiles , contados desde o seguinte á notificación, para alegar canto considere conveniente a súa defensa e propor as probas que estime oportunas.

Consulta das multas de tráfico

Pode consultar as multas de tráfico que estén ao seu nome dende o ano 2006. Pode obter o seu estado, importe e detalles da infracción.

Impresión da carta de pagamento das multas de tráfico

Pode imprimir a carta de pagamento das infraccións de tráfico. Tanto estén no perido de bonificación coma se non.

Pagamento das Multas de Tráfico da Policía Local

Trámite que informa sobre como realizar o pago das denuncias de tráfico impostas pola Policía Municipal.


Petición de Fotos por Retirada do Vehículo polo Guindastre Municipal

Solicitude das fotos realizadas ao retirar o vehículo polo guindastre municipal.