Escudo Concello de Vigo

Información económica

Morosidade 2018

Informes trimestrais loita contra a morosidade (Lei 15/2010)

Informes Periodo Medio Pago (R.D. 635/2014)