Escudo Concello de Vigo

Cultura

Biblioteca

  • Enderezo: Casa Galega da Cultura. Praza da Princesa, 2. 36202.Vigo
  • Teléfono: 986 22 64 59 – Fax 986226459
  •  Horario: Luns a venres: 9:00 a 14:00 e 17:00 a 20:00 horas. Do 15 xuño ao 15 setembro: pechado polas tardes

 Condicións de accesibilidade: Accesible a discapacitados. 

Aceso ao Catálogo da Biblioteca Penzol

Aceso ao Catálogo da Biblioteca Colección de Arte Francisco Fernández del Riego

A biblioteca caracterízase por estar especializada en temática galega. A contía dos títulos é a seguinte: 45.000 de libros impresos; 160 de libros manuscritos e 2.500 de publicacións periódicas.

 Dende 1500 ata os nosos días, están representadas todas as ramas do saber e do proceso cultural galego. Un bo número de libros raros impresos figuran aquí, resultado do labor das primeiras imprentas galegas.

Son moitas as obras sobre historia, do licenciado Molina, Gándara, Murguía, Otero Pedrayo, Risco. Ou de persoeiros da Ilustración como Labrada, Cornide, Feijóo, Sarmiento.

 É exhaustiva a presenza de estudos filolóxicos e dos distintos xéneros literarios galegos, con moitas primeiras edicións que abarcan dende os séculos escuros ata o noso tempo, pasando polos precursores, o rexurdimento, a Xeración Nós e as vangardas. Tamén están todas as etapas do pensamento político galego.

Nos libros manuscritos salientan, a colección dunhas 30 executorias de fidalguía, con encadernacións e ilustracións de belo feitío e os autógrafos de Martín Sarmiento.

Son moitos os títulos raros da prensa periódica galega dos séculos XIX e XX. Os fondos especiais están formados por materiais cartográficos, gravados, carteis, etc.

Francisco Fernández del Riego, que foi director da Biblioteca Penzol perto de meio século, doou as súas coleccións de libros, documentos e obras de arte ao Pobo de Vigo en 1995. Dende entón a Casa Galega da Cultura, sede da Fundación, alberga estes fondos na Biblioteca Colección de Arte Francisco Fernández del Riego.

Ambas as bibliotecas, tanto no tocante ás características dos seus fondos como ás dos seus usuarios, resultan complementarias e depositarias de fontes de investigación de primeira orde para a temática relacionada con Galicia.

 

Fidalguía  Fidalguía

 

 

Galería de Fotos

Aires da miña terra
Investigaciones sobre la Fundación Torre de Hércules
Galicia Emigrante
Fiestas  Minervales y aclamación perpetua de las musas
M. Leiras Pulpeiro.  Obra completa
Semanario Gallego
Juegos florales de  La Coruña