Escudo Concello de Vigo

Cultura

Padroado da Fundación Penzol

O padroado que goberna actualmente a Fundación Penzol está integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: Manuel Puga Pereira.
 • Presidente de honra: Alfonso Zulueta de Haz.
 • Vicepresidente 1º: Antón Vidal Andión.
 • Vicepresidente 2º: Xulio Souto Jiménez.
 • Secretaria: Inmaculada Valeije Álvare.
 • Director da Fundación: Francisco Domínguez Martínez.

Vogais:

 1. Xerardo Fernández Albor (Vitalicio)
 2. Xoán Bernárdez Vilar
 3. María Dolores Cabrera Iglesias
 4. Francisco Díaz-Fierros Viqueira
 5. Silvestre Gomez Xurxo
 6. Pedro López Gómez
 7. Xavier Martínez Cobas
 8. Manuel Meijide Vecino
 9. Henrique Monteagudo Romero
 10. María del Carmen Pérez Pais
 11. Xulián Parga Rodríguez
 12. María Dolores Villanueva Gesteira
 13. Concello de Vigo (Representado por Abel Caballero Álvarez)
 14. Consello da Cultura Galega (Representado por Rosario Alvarez Blanco)
 15. Real Academia Galega (Representada por Xosé Luis Franco Grande)
 16. Xosé Manuel Dasilva Fernández
 17. Marcelino Agis Villaverde

Documentación

 

 

Gabinete Ramón Piñeiro
Reunión Padroado 1965
Padroado 08/06/2011
Padroado 15/12/2016