Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar novas intervencións nas áreas da cidade.

O equipo da oficina é un apoio constante en todo o proceso de rehabilitación pola súa capacitación técnica, o asesoramento e a proximidade á cidadanía e residentes, tanto do Casco Vello como do barrio histórico de Bouzas. Informa ademais doutras posibles axudas compatibles, para xerar máis apoios que poñan en valor os edificios destas áreas.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro do ámbito:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • INEGA, etc...
 • Posibles liñas de financiamento.
 • Visitas técnicas previas a intervención.
 • Supervisión de orzamentos.
 • Suxestións de intervención óptima nos inmobles.
 • Seguimento de licenzas solicitadas.
 • Redacción de proxectos para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Documentación dispoñible a disposición dos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Normativa reguladora

Documentos e planos en formato pdf.

 
 

Concello de Vigo

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono Concello de Vigo: 010 - 986810100