Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico Areosa

Data de publicación: 10-01-2020

Data de inicio: 13-01-2020

Data de fin: 17-01-2020

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 83415/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia, S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa AREOSA(RUA) N 22 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 13 de xaneiro de 2020 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.