Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Establecemento de sentido único na rúa Gerardo Campos 02_08

Data de publicación: 31-07-2019

Data de inicio: 07-08-2019

Data de fin: 31-12-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria modifícase polo Departamento de Seguridade e Mobilidade, a sinalización vial do seguinte xeito: establécese sentido único cara á subida á Ponte na rúa GERARDO CAMPOS, entre os números 02 e 08, dende o 7 de agosto de 2019 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.