Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico Poboadores 20

Data de publicación: 03-12-2018

Data de inicio: 10-12-2018

Data de fin: 16-12-2018

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 81102/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia, S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa POBOADORES(RUA) N 20 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 10 de decembro de 2018 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.