|
GA
Escudo Concello de Vigo

Ayuntamiento

Directorio municipal

Centralita: 986 810 100

Información: 010 - 986 810 260

Administración de Tributos

 • Base de Datos
  • Oficina:
   986810266
   email: ofi.basedatosarrobavigo.org
 • I.A.E.-E.U.I. (Basura actividades)
  • Oficina:
   986810285
   email: ofi.iaearrobavigo.org
 • I.B.I.
  • Oficina:
   986810116
   email: ofi.ibiarrobavigo.org
 • Basura Viviendas
  • Oficina:
   986810173
   email: ofi.lixoarrobavigo.org
 • Plus-Valía
  • Oficina:
   986810186 /
   986810264*
   email: ofi.plusvaliasarrobavigo.org
 • Vehículos-T.especiales
  • Oficina:
   986810115
   email: ofi.vehiculosarrobavigo.org

Alcaldía

 • Teléfono Alcaldía: 986 810 105 / 986 810 106
 • Fax Alcaldía:
  986810217*
 • Oficina de Recursos y Programas
  • Oficina (R.U.E.):
   email: ofi.ruearrobavigo.org

Animación Sociocultural y Fiestas

 • Oficina:
  986810170 /
  986221666*

Archivo General

 • Oficina:
  email: ofi.arquivoxeralarrobavigo.org

Asesoría Jurídica

 • Oficina:
  email: ofi.asexurarrobavigo.org

Atención Ciudadana

 • 010:
  /
  986810260
  email: 010arrobavigo.org
 • email: Oficina.010arrobavigo.org
 • CAM Cascovello:
  986226841**
 • CAM Coruxo:
  986491190**
 • CAM Saians:
  986498657**
 • CAM Teis:
  986266030
 • Oficina:
  986810263*
  email: oficina.010arrobavigo.org
 • Información
  • Oficina:
   986810127 /
   986810298
   email: ofi.informacionarrobavigo.org
  • Teresa:
   1328

Agencia Ejecutiva

 • Oficina:
  986810258

Bienestar Social

 • Empleo-Rivera Atienza:
  email: ofi.bsempregoarrobavigo.org
 • Oficina:
  986810129 /
  986810153**
  email: ofi.bensocialarrobavigo.org
 • U.T.S Coia:
  email: ofi.coiaarrobavigo.org
 • U.T.S. Casco Vello:
  email: ofi.cascovelloarrobavigo.org
 • U.T.S. Lavadores:
  email: ofi.lavadoresarrobavigo.org
 • U.T.S. Rivera Atienza:
  email: ofi.riveraarrobavigo.org
 • U.T.S. Teis:
  986273606
  email: ofi.teisarrobavigo.org
 • Oficina Inmigración
  • Oficina:
   986442356

Cafetería

 • Cafetería:
  1343

CEDRO

 • Oficina:
  986480060 /
  986482247
 • 986482750 /
  986483019*

Cementerio

 • Lavadores:
  986252125
 • Oficina:
  986810112 /
  986437085*
  email: ofi.cemiteriosarrobavigo.org
 • Pereiró:
  986204645
 • Teis:
  986451539

Centralita

 • Centralita:
  986810100

Comité y Sindicatos

 • CC.OO.:
  email: ccooarrobavigo.org
 • CIG:
  email: cigarrobavigo.org
 • Comité:
  email: comitearrobavigo.org
 • FSP-UGT:
  email: ugtarrobavigo.org
 • SICO:
  email: sicoarrobavigo.org

Conserjería

 • Conserjería:
  1322 /
  986810312

Cultura

 • Escuela de Danza:
  986810167**
  • Oficina:
   email: ofi.culturaarrobavigo.org
 • Biblioteca Central
  • A. Galega de Editores:
   986220280**
  • Fax:
   986227342*
  • Recepción:
   986229074
 • Casa de las Artes
  • Fax:
   986437713*
  • Fundación Laxeiro:
   986438475**
  • Recepción:
   986439525
 • Casa Gallega de la Cultura
  • Fax:
   986229081*
  • Recepción:
   986226459
 • C. de Artesanía Tradicional
  • 986220758 / 986227424
 • Museo Etnográfico Liste:
  • 986236767

Deportes

 • Oficina:
  986810295 /
  986224777*
  email: ofi.deportes2arrobavigo.org

Promoción Económica y Empleo

 • Oficina:
  986810232 / 986810162*
  email: ofi.empregoarrobavigo.org
 • Centro de Empleo Rivera Atienza (CERA)
  • Oficina:
   986266320 / 986270702*
 • Centro Municipal de formación en Nuevas Tecnologías (CITIC)
  • Oficina:
   986442113 / 986442115*
   email: ofi.empregoarrobavigo.org
 • Escuela Taller "Mar de Vigo"
  • Oficina:
   986462090 / 986462961*
  • email: mardevigoarrobavigo.org
 • Escuela Taller "VigoZoo"
  • Oficina:
   986267783
   email: eo.vigozooarrobavigo.org
 • IMOS traballar
  • Oficina:
   986266320 / 986270702*
   email: it.administracionarrobavigo.org
 • Plan Municipal de Empleo (PME)
  • Oficina:
   986810232 / 986810162*
   email: pme.oficina1arrobavigo.org
 • Regeneración Urbana barrio de Teis
  • Oficina:
   986810232 / 986810162*
   email: teis.economicoarrobavigo.org
 • Servicio Asesoramiento personas Emprendedoras (SAE)
  • Oficina:
   986443749
   email: saearrobavigo.org
 • Servicio Orientación Laboral (SOL)
  • Oficina:
   986810232
   email: solarrobavigo.org
 • Taller de Empleo "Vigo Ornamental"
  • Oficina:
   986290820 / 986293317*
   email: vigoornamentalarrobavigo.org
 • Unidad de Apoyo a Empresas (UDAE)
  • Oficina:
   986443749
   email: udaearrobavigo.org
 • Unidades de Trabajo de Inserción Laboral (UTIL)
  • Oficina:
   986263068
   email: UTIL.oficinaarrobavigo.org
 • Vigo Emprega
  • Oficina:
   986442113 / 986442115*
   vigoempregaarrobavigo.org
 • Vigo Medio Natural
  • Oficina:
   986442114 / 986442115*
   vigo.medionaturalarrobavigo.org

Desinfección

 • Oficina:
  986281901

Dirección de ingresos

Educación

 • Oficina:
  986449377 /
  986449379*
  email: ofi.educacionarrobavigo.org
 • Escuelas Municipales
  • E. Infantil Sta. Cristina:
   986280732
 • Instituto Municipal de Educación
  • Instituto:
   986204912 /
   986207864*

Electromecánicos

 • Averías Alumeado Público:
  900333365
 • Oficina:
  986810183
  email: ofi.electromecanicosarrobavigo.org

Escuela Municipal de Artes y Oficios

 • Oficina:
  986228087 /
  986228088

Estadística

 • Oficina:
  986810132
  email: ofi.estatisticaarrobavigo.org

Extinción de Incendios y Salvamento

 • Urgencias:
  080 /
  986433333
 • Parque Balaídos
  • Centralita:
   986233102
 • Parque Teis
  • Centralita:
   986373713 /
   986373773

Gerencia de Urbanismo

 • Información Urbanística
  • Oficina: 986 810 349
  • email: urb.informacionarrobavigo.org
 • Información de la Gerencia: 986 810 260 (010) - 986 810 339
 • Archivo y Control
  • Oficina: 986 810 347
  • email: solicitudesarquivoarrobavigo.org
 • Barrios Históricos
  • Oficina: 986 810 327 e 986 810 100 extensiones 1539 e 1580
 • Cartografía
  • Oficina: 986 810 321
 • Infracciones Urbanísticas
  • Oficina: 986 810 333
 • Inspección Técnica de Edificaciones (ITE)
  • Oficina: 986 810 330
  • email: urb.itearrobavigo.org
 • Jefatura
  • Oficina: 986 810 328
  • email: urb.xefaturaarrobavigo.org
 • Planeamiento y Gestión
  • Oficina: 986 810 325
  • email: urb.planeamentoarrobavigo.org
 • Secretaría
  • Oficina: 986 810 329
  • email: urb.secretariaarrobavigo.org
 • Servicios Centrales
  • Oficina: 986 810 346
  • email: urb.scentraisarrobavigo.org

Gestión Catastral

 • Oficina: (Praza do rei 1, lonxa).
  986810294

Igualdad

 • Centro de Información da Muller:
  986293963
 • Oficina:
  email: ofi.mullerarrobavigo.org

Informática

 • Oficina:
  986810159 /
  986220341*
  email: informaticaarrobavigo.org

Inspección de Tributos

 • Oficina:
  email: ofi.instributosarrobavigo.org

Instituto Municipal de los Deportes

 • Administración:
  986237458 /
  986291041*
  email: imdarrobavigo.org
 • Complejo de Samil:
  986241579
 • Conserjería central:
  986235901
 • Oficina Técnica:
  986232884
 • Pabellón Balaídos:
  986293208
 • Pabellón Bembrive-Beade:
  986422360
 • Pavillón Berbés:
  986204462
 • Pavillón Calvario:
  986273125
 • Pabellón Carballal:
  986486292
 • Pabellón Castrelos:
  986423459
 • Pabellón central:
  986235901
 • Pabellón Coia:
  986298416
 • Pavillón Coruxo:
  986460501
 • Pavillón Teis:
  986451996
 • Piscina Calvario:
  986264744
 • Piscina de Teis:
  986374649
 • Piscina Traviesas:
  986295444
 • Reservas instalaciones:
  986236809
 • Reservas pistas:
  986239997
 • Gimnasio del Berbés:
  986204149
 • Gimnasio del Carmen:
  986236507

Intervención

 • Oficina:
  986810130 /
  986810261*
  email: ofi.intervencionarrobavigo.org

Laboratorio

 • Administración:
  email: lamuvi.admonarrobavigo.org
 • Calidade:
  email: lamuvi.calidadearrobavigo.org
 • Lab. Microbioloxía:
  email: lamuvi.microarrobavigo.org
 • Lab. Química:
  email: lamuvi.quimicaarrobavigo.org
 • Oficina:
  986810117
  email: ofi.lamuviarrobavigo.org
 • Xefatura:
  email: lamuvi.xefaturaarrobavigo.org

Limpeza

 • Atención usuario (FCC):
  900200012
 • Oficina Municipal:
  986281900

Medio Ambiente

 • Oficina:
  986810208* /
  986810210
  email: ofi.mambientearrobavigo.org

Montes, Parques e Xardíns

 • Oficina:
  986810306
  email: ofi.xardinsarrobavigo.org

Museo de Castrelos

 • Oficina:
  986239372** /
  986295075

Normalización Lingüística

 • Mary Viñas:
  1150 /
  986810281
 • Oficina:
  986810281
  email: ofi.normalizacionarrobavigo.org

O.M.I.C

 • Oficina:
  986810119 /
  986810172*
  email: ofi.omicarrobavigo.org

Parque Central de Servizos

 • Desinfección
  • Oficina:
   986281901
   email: ofi.desinfeccionarrobavigo.org
 • Electromecánicos
  • Oficina:
   986263572
 • Limpeza
  • Oficina:
   986281900
 • Parque Móbil
  • Oficina:
   986253620* /
   986379955
   email: ofi.parquemovilarrobavigo.org
 • Xerencia Parque Central
  • Oficina:
   986263317

Participación Cidadá

 • Oficina:
  986810290
  email: ofi.pcidadaarrobavigo.org

Partidos Políticos

 • MAREA
  • Oficina:
   986810120
   email: ofi.mareaarrobavigo.org
 • P.P.
  • Oficina:
   986810142** /
   986810292
   email: ofi.pparrobavigo.org
 • P.S. de G - PSOE
  • Oficina:
   986810222*
   email: ofi.psgarrobavigo.org

Patrimonio Histórico

 • Oficina:
  986810282 / 986810224 / 986432367** email: ofi.pathisarrobavigo.org
 • email: ofi.urbanarrobavigo.org

Patrimonio, Contratación e Compras

 • Oficina:
  986810148 /
  986810240*
  email: ofi.patmunarrobavigo.org

Policía Local

 • Academia:
  986810123
  email: ofi.academiaplarrobavigo.org
 • Educación Vial:
  986810314
 • Emerxencias:
  092 /
  986810101
 • Gabinete de Atestados:
  986810273
  email: ofi.atestadosarrobavigo.org
 • Oficina:
  986810111* /
  986810286
  email: ofi.policialocalarrobavigo.org
 • Oficina Denuncias:
  986810309
  email: pldenunciasarrobavigo.org
 • Relacións Cidadás:
  986810307
 • Xefatura Balaídos:
  986233002

Prensa

Protección Civil

 • Oficina:
  986222002 /
  986226220*

Recursos Humanos

 • Oficina:
  986810164 /
  986225226*
  email: ofi.persoalarrobavigo.org

Rehabilitación

 • Rehabilitación
  • Oficina:
   986442560 /
   986442561*

Rexistro Xeral

 • Oficina:
  986810128 /
  986226206*
  email: ofi.rexistroarrobavigo.org

Sanidade

 • Oficina:
  986810165
  email: ofi.sanidadearrobavigo.org
 • Protectora de animais:
  986452265

Secretaría Xeral

 • Oficina:
  986810102
  email: ofi.secxeralarrobavigo.org

Seguridade, Circulación e Transportes

 • Oficina:
  986810121
  email: ofi.seguridadearrobavigo.org
 • Oficina - Sancións Tráfico:
  986810291
 • Sala de Control de Tráfico
  • Sala control semafórico:
   986810193 /
   986225462*
   email: ofi.traficoarrobavigo.org

Tenencia Alcaldía

 • Tenencia Alcaldía
  • FAX:
   986222768*
  • Oficina:
   986810235

Tesorería

 • Recaudación
  • Oficina:986810126  email: ofi.voluntariaarrobavigo.org
  • Oficina:986810275
 • Recaudación ejecutiva
  • Oficina: 986 810 258 email: recaudacion.ejecutiva@vigo.org
 • Contabilidad-Caja (pagaduría)
  • Oficina:986810124  email: ofi.tesocaixaarrobavigo.org
  • Fax:986810265 email: ofi.tesoreriaarrobavigo.org
 • Nóminas
  • Oficina:  email: ofi.tesonominasarrobavigo.org

Turismo, Comercio e Industria

 • FAX:
  986810110*
  email: ofi.turismoarrobavigo.org

Vías e Obras

 • Oficina:
  1162 /
  986810146
  email: ofi.viaseobrasarrobavigo.org
 • 986228803*

Voluntariado

 • Oficina:
  1411 /
  986810213

Xuventude

 • Oficina:
  986294806 /
  986294934*
  email: xuventudearrobavigo.org

Zoolóxico "VigoZoo"

 • Oficina:
  986267783 /
  986273187*
  email: vigozooarrobavigo.org
 • Taquilla:
  986267783 /
  986267784