Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Urbanismo en Rede (*)

O Concello de Vigo, consciente do mandato legal de garantir o acceso transparente polos medios electrónicos ao planeamento urbanístico, tanto por axentes públicos e privados coma aos cidadáns en xeral está a participar na Primeira Convocatoria do Programa "Urbanismo en Red", posto en marcha pola Entidade Pública Empresarial Red.es, adscrita ao Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

O Programa "Urbanismo en Red" permite ao usuario obter, dunha maneira sencilla e intuitiva, a información urbanística refundida e sistematizada a través desta páxina web. Así mesmo pódense consultar e descargar tódolos Instrumentos de Planeamento vixentes no Concello de Vigo e localizados xeográficamente en cada consulta. Na versión inicialmente colgada a utilidade de xeración de fichas está desactivada en período de revisión. 

O Visor está optimizado para Mozilla Firefox, polo que se recomenda utilizar este navegador.

Para acceder al visor, prema na seguinte imaxe.

Aviso legal

Os datos que se ofrecen na Consulta Puntual son a título meramente informativo. Os únicos documentos xurídicamente válidos son os escaneados coa dilixencia da súa aprobación definitiva e publicados no DOG e no BOP, incorporados no apartado "Registro".