Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento e Xestión (*)

Área de Planeamento e Xestión

 • Enderezo: Xerencia Municipal de Urbanismo. Praza do rei s/n. 36202 Vigo.
 • Teléfonos de información: 986 810 325
 • Email: urb.planeamento@vigo.org
 • Web: www.vigo.org/planeamento
 • Horario de atención: venres de 9:00 a 13:30 horas previa cita.

A Oficina de Planeamento e Xestión está encargada da redacción e tramitación de todo tipo de plans urbanísticos, tanto de iniciativa pública como privada e do seguimento e execución do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Entre os servizos que se prestan, están os de información e asesoramento especializado sobre o desenvolvemento do PXOM, información urbanística, avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, expedición de informes, certificacións urbanísticas, actas de liña e rasante, e contestación a consultas urbanísticas especiais.

En relación coa execución do planeamento, nesta oficina lévase a cabo a información, seguimento e control dos instrumentos de equidistribución e proxectos de urbanización ata a súa recepción.

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico.
 • Información sobre planeamento urbanístico: Plan xeral (PXOM) e Plans de desenvolvemento.
 • Información sobre programación e estratexia de actuación do PXOM.
 • Expedición de:
  • Informacións urbanísticas.
  • Certificacións urbanísticas.
  • Cédulas urbanísticas.
  • Actas de liñas e rasantes.
 • Resposta a consultas urbanísticas especiais.
 • Tramitación e seguimento da avaliación ambiental estratéxica (AAE) de plans e programas.
 • Tramitación e asesoramento de instrumentos de equidistribución (proxectos de reparcelamento ou proxectos de compensación) e instrumentos de normalización de predios.
 • Redacción, tramitación, seguimento e recepción de Proxectos de Urbanización.

Trámites de Planeamento e Xestión

A Sede Electrónica proporciónalle unha listaxe cos trámites relacionados con este servizo, ademais de toda a documentación necesaria, os formularios e impresos, taxas e demais cuestións relacionadas con cada un.