Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Axudas á rehabilitación

Axudas á rehabilitación de vivendas e edificios de vivendas

Para realizar as actuacións de rehabilitación, a Comunidade Autónoma pon a disposición dos cidadáns medidas de axuda ao financiamento e subvencións a fondo perdido.

  • Serán susceptibles de axudas á Rehabilitación as actuacións destinadas á mellorar a eficiencia enerxética, hixiene, saúde e protección do medio ambiente nas vivendas, e a utilización de enerxías renovables, as destinadas a mellora da accesibilidade nas vivendas e as actuacións para garantir a seguridade e estanquidade dos inmobles.
  • Os beneficiarios das axudas poderán ser os promotores da actuación e os propietarios das vivendas ou edificios, os arrendatarios autorizados polo propietario, ou as comunidades de propietarios de edificios.

Fichas informativas da Oficina Municipal de Vivenda e Solo

Documentos relacionados