Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Programas públicos de aluguer

Información sobre as axudas, subvencións e programas públicos para a dinamización do mercado de aluguer.