Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Execución do planeamento

Nesta páxina atopará información sobre:

 • Sistema de cooperación.
 • Sistema de expropiación.
 • Sistema de compensación.
 • Sistema de concesión de obra urbanizadora.
 • Actuacións illadas asistemáticas.
 • Proxectos de urbanización.
  • Proxectos de urbanización en trámite.
  • Avaliacións de impacto ambiental.
 • Instrumentos de xestión en tramitación.

Proxectos de urbanización.

Proxectos de urbanización en trámite

Avaliación de impacto ambiental de proxectos.

A Avaliación de Impacto Ambiental preséntase como resposta á necesidade de asegurar a integración dos aspectos ambientais no proxecto de que se trate mediante a súa incorporación no procedemento de autorización ou aprobación de aquel.