Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Plan Especial de Reforma Interior de Apr A-4-01 Barrio do Cura

Memoria Informativa e Xustificativa

 • Capítulos 1 - 4
  • Memoria Informativa
  • Memoria Xustificativa
  • Normativa
  • Catálogo

Anexos

 • Capítulo 5
  • I - Convenio
  • II - Avaliación Ambiental Estratéxica
  • III- Estudo de Tráfico
  • IV - Plan de Etapas. Estudo Económico Financeiro
  • V - Análise Valorativo de Edificios do Ámbito APR-A-4-01 Barrio do Cura
  • VI - Relación de Propietarios (documentación non mostrada, Lei de Protección de Datos)
  • VII - Outra Documentación (documentación non mostrada, Lei de Protección de Datos)
  • VIII - Estudo de Sostibilidade Económica da Actuación
  • IX - Estudo de Prevención da Contaminación Acústica e Electromágnetica
  • X - Estudo de Soleamiento de Parcelas
  • XI - Táboa resumen superficies construídas
  • XII - Estudo de sostibilidade ambiental e impacto territorial e paisaxístico
  • XIII - Fichas catálogo de bens culturais e depósitos arqueolóxicos
  • XIV - Fichas Ámbito APR-A-4-01 Comparativa
  • XV - Vistas
  • XVI - Estudo Histórico-Arqueolóxico e Normas

Planos

Plan Especial de Reforma Interior de Apr A-4-01 Barrio do Cura

Últimas noticias municipais