Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Plan Parcial del sector S-32-R Gorgoso

Memoria Informativa e Xustificativa

 • Documentos 0 - 1
  • Abreviaturas, significado
  • Memoria Informativa
  • Memoria Xustificativa

Avaliación Ambiental Estratéxica

 • Documento 2
  • Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA)

Documentación Gráfica

Anexos

 • Documento 4 - Anexos 1 - 8
  • Ficha Gorgoso S-32-R
  • Ficha Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas Verdes
  • Catálogo de Bens Culturais do PXOM
  • Documentación de Inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica (DI)
  • Decisión
  • Documento de Referencia (DR)
  • Estudo Funcional e Paisaxístico
  • Documentación Relativa á Ronda de Vigo
 • Documento 4 - Anexo 9
  • Estudio de Integración Paisajística
 • Documento 4 - Anexos 10
  • Estudio Acústico e Electromagnético
 • Documento 4 - Anexos 11
  • Estudio Hidrolóxico
Plan Parcial del sector S-32-R Gorgoso

Últimas noticias municipais