Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-54-R (Senra)

Documentación

Informe de sostenibilidade ambiental

Memoria

Planos
Planos información

Planos de ordenación

Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-54-R (Senra)

Últimas noticias municipais