Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-34-R Falcoa

Tomo I: Memoria

Tomo II: Planos

Planos de información

Planos de ordenación

Tomo III: Estudo de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico

Plan Parcial do Sector de Solo Urbanizable S-34-R Falcoa

Últimas noticias municipais