Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento de desenvolvemento

Índice de contidos da páxina

Seguimento do PXOM

Planeamento de desenvolvemento con aprobación definitiva.

Estudio de Detalle na Avda. Atlantida nº 107, 109, 111(expediente 14705/411)

Cambio de uso dotacional

Plan Especial de protección, rehabilitación e reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa no polígono de Coia (expediente 12639/411)

Plan Especial de Reforma Interior PERI IV-1. San Roque A.

Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello.

  • Versión guiada: Aprobación definitiva de 12.04.2007. Acceso á versión guiada en galego que inclúe: memorias, planos, fichas e anexos.

Estudo de detalle rúa Coruña 33.

  • "Estudo de detalle rúa Coruña, 33". Aprobación definitiva. Publicación da aprobación definitiva acordada polo Pleno do Concello en sesión ordinaria o 6 de setembro de 2010. (Exp. 12293/411). (Formato pdf, 1 páxina, 321 KB, versión en galego)

Estudo de detalle da Travesía Pino num. 6.

  • Aprobación definitiva. Publicación da aprobación definitiva acordada polo Pleno do Concello en sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2012. (Exp. 13281/411)

Modificación Puntual do PERI II-08 A Bouza Sur (API 61 PXOM), Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións (PEID): Publicación da aprobación definitiva acordada polo Pleno do Concello en sesión ordinaria do 30 de abril de 2012. (Exp. 11925/411)

Plan Especial de Dotacións EL/ZV/08 Eixo Avda. Castelao - Avda. Europa (Expediente 11482/411)

Planeamiento de desenvolvemento en tramitación.

Plan Parcial do Sector "S-50-R CABO ESTAI NORTE", incluído o ISA (expediente 12629/411)
Plan Especial de Reforma Interior da APR A-1-02 CANABIDO-ZAPATEIRA (expediente 12805/411)
Plan Especial de Protección da Colonia Histórica "La Soledad" (expediente 13842/411)
Plan Parcial do sector "S-32-R" Gorgoso(expediente 11320/411)
Plan Especial de Protección da Colonia Histórica do Couto (expediente 13841/411)
Plan Parcial do sector "S-54-R" Senra (expediente 11509/411)
Plan Parcial do sector "S-80-R" Macal (expediente 11486/411)
Plan Especial de Reforma Interior de Bouzas (PEPRI de Bouzas).
  • Modificación Puntual do PEPRI de Bouzas. Modificación puntual 2010 PEPRI Bouzas. V 2. Aprobación inicial abril 2010. Publicación guiada: memoria, anexos e planos. (Formato pdf, 209 páxinas, 33MB, versión en galego).
    • Publicación DOG n.º 163 de 25 de agosto de 2010. Anuncio de aprobación inicial da modificación puntual PEPRI de Bouzas-APR A-3-35 do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Exp. 11703/411. (Formato pdf, 2 páxinas, 38 KB, versión en galego).

Convenios urbanísticos asinados.

Avaliación ambiental estratéxica de plans e programas.

A Avaliación Estratéxica da Sustentabilidade preséntase como resposta á necesidade de incorporar nos plans e programas elaborados desde a Administración Pública, un elemento de análise e valoración dos posibles efectos sobre a contorna.