Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Praia da Buraca

  • Localización: parroquia de Oia.
  • Tamaño areal: 126 metros de longo por 14 metros de ancho.Con numerosos afloramentos rochosos.
  • Como chegar: Dende a rúa Arquitecto Cominges.
  • Acceso ao areal: Forte pendente dende a estrada. Acceso en  formigón con escaleiras estreitas e rampla de pendente media.
  • Dotacións:
  • Posto da Cruz Vermella: Non ten
  • Liñas de autobuses urbanos: A liña máis próxima é a 10
  • Outras denominacións: