Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Praia de Santa Baia

  • Incluída no Censo Oficial de zonas habilitadas para o baño
  • Localización: parroquia de Alcabre.
  • Tamaño do areal: 230 metros de longo por 15 metros de ancho.
  • Como chegar: a través da avenida Atlántida, da que saen tres camiños de acceso.
  • Accesos: escaleiras na parte central e dúas ramplas situadas a cada extremo do areal.
  • Dotacións: dúas duchas.
  • Liñas de autobuses urbanos: L10, C15B, e C15C.
  • Outras denominacións: Areal do Borralleiro.
  • Calidade da auga: Última análise (Máis información).