Escudo Concello de Vigo

Igualdade

Plan de Fomento da Corresponsabilidade

O Plano de Fomento da Corresponsabilidade nas Empresas Galegas promovido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia persegue o fomento da corresponsabilidade no ámbito laboral como vía para conseguir tanto que as persoas compatibilicen a súa vida persoal e familiar coa profesional, como que as empresas melloren a súa conta de resultados e a súa posición no mercado.

A implantación de medidas de conciliación como mellora da calidade de vida da cidadanía é un obxectivo que comparte o Concello de Vigo.

Presentación do plano (PDF)