Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Escola Obradoiro VigoZoo

Escola Obradoiro VigoZoo

 • Enderezo: A Madroa s/n 36207 Vigo.
 • Teléfono: 986 267 783
 • Email: eo.vigozoo@vigo.org
 • Horario: luns a venres de 8:00 a 15:00 horas.

A Escola Obradoiro VigoZoo comezou a súa andaina o 28 de decembro do 2008 co obxectivo de continuar os traballos de acondicionamento e adecuación do Parque Zoolóxico de Vigo dos tres anteriores Obradoiroses de Emprego realizados en VigoZoo.

Que é?

A Escola Obradoiro é un proxecto de formación e emprego promovido desde a Concellaría de Promoción Económica e Emprego do Concello de Vigo, cofinanciado polo propio Concello, a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.

A quen vai dirixido?

O proxecto diríxese á mozos de ambos os sexos, de idades comprendidas entre os 18 e os 25 anos en situación de demanda de emprego, priorizándose a candidatura das persoas con niveis de formación máis baixos e situacións persoais ou familiares de maior vulnerabilidade, e xa que logo con máis dificultades para a súa inserción laboral.

Cal é o obxectivo?

O obxectivo da Escola Obradoiro VigoZoo é formar ao alumnado coa finalidade de que adquiran os coñecementos e destrezas de cada unha das especialidades, así como as actitudes e comportamentos propios do mundo laboral. Coa finalidade de aumentar o seu nivel de empregabilidade e reducir a vulnerabilidade que supón un baixo nivel de formación, falta de experiencia laboral e o descoñecemento dos recursos comunitarios dos que dispón.

Organización e fases

O proxecto da Escola Obradoiro VigoZoo ten unha duración de ano e medio, está dividido en tres fases de seis meses, durante as cales o alumnado asiches á escola en horario de 7:30 a 15:30 horas.

Primeira Fase: fase de formación.

A primeira fase ou "fase de formación" desenvólvese do 29 de decembro de 2008 ao 28 de xuño de 2009.

Caracterízase por estar dedicada á adquisición de coñecementos e destrezas elementais en cada unha das especialidades.

Durante esta fase o alumnado percibe unha bolsa de 9,00 euros por día asistido.

Segunda e terceira fases: fases de execución do proxecto de obra.

A segunda e terceira fases desenvólvense do 29 de xuño de 2009 ao 28 de xuño de 2010.

Caracterízanse por alternar a formación coa execución do proxecto de obra, participan nelas as alumnas e alumnos que superan a primeira fase, sendo contratadas e contratados polo Concello de Vigo coa modalidade de "contrato de formación".

Organización docente y administrativa

O persoal da escola Obradoiro está constituído por:

 • Directora.
 • Titora.
 • Expertos docentes: un por especialidade.
 • Administrativa.
 • Profesora de educación compensatoria.
 • Orientadora laboral.

Especialidades formativas

Impártense tres especialidades formativas:

 • Albanelería: trátase de que o alumnado desta especialidade adquira os coñecementos e destrezas que os capaciten para alcanzar a inserción laboral dentro do mundo da construción, en pequenas ou grandes empresas ou por medio do autoemprego.
 • Carpintería metálica e PVC: os dez alumnos traballadores da especialidade de carpintería, adquirirán as habilidades e destrezas profesionais propias do oficio, mellorando a súa capacidade de inserción dentro do mundo da carpintería de aluminio e PVC, xa sexa en pequenos talleres, empresas especializadas, etc.
 • Xardinería: O alumnado traballador que conforma a especialidade de Xardinería poderá incorporarse ao mercado laboral da xardinería e dos viveiros grazas á experiencia laboral e as competencias profesionais adquiridas nesta especialidade.

Proxecto de obra

As obras proxectadas sitúanse integramente no Parque Zoolóxico da Madroa e serán executadas ao longo do ano e medio que dura o proxecto. Todas as obras e actuacións van encamiñadas ao acondicionamento das instalacións do Parque.

Especialidade de Albanelería:

 • Desmontes e demolicións de estruturas e construción das novas. Execución de cimentacións, redes de saneamento, soleiras de formigón e estruturas e forxados para novos recintos. Execución de cubertas.
 • Cerramentos de ladrillo e bloque.
 • Modificacións de muros de pedra.
 • Colocación de illamentos e coberturas de teza.
 • Aplacado con pezas de granito recibidas con morteiro de cemento.
 • Rebocado, alicatado e aplicación de pinturas e vernices.

Especialidade de Xardinería:

 • Movemento de terras e preparación de terreo para acondicionamento dos xardíns existentes e dos de nova creación.
 • Regulación dos sistemas de rega xa instalados e achaiadura e instalación de rega dos novos xardíns.
 • Achegue de terra vexetal, plantación de especies sinaladas nas distintas zonas, sementa de céspedes e creación de carreiros.
 • Talla de árbores en mal estado e plantación doutros.
 • Poda, tratamento e protección das especies vexetais existentes e o seu control fitosanitario.

Especialidade de Carpintería metálica:

 • Construción de estruturas de barrotes para reformas e ampliacións das gaiolas.
 • Construción e colocación de portas e fiestras de aluminio e portais de entrada para varios dos recintos do parque.
 • Construción de peches metálicos con malla electro-soldada e bastidor perimetral nos recintos, colocación de peches de seguridade.
 • Montaxe de pezas de aceiro *laminado en varias instalacións e construción e instalación de portais , cancelas e xardineiras.