Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Servizo VIGO IMPULSA para reactivación económica e social de autónomos e micropemes

O Concello de Vigo pon en marcha o servizo VIGO IMPULSA para a reactivación económica e social de Autónomos/as e Micropemes do Concello de Vigo, mediante un servizo de implantación de medidas que faciliten a súa adaptación ao novo contexto, asesorándolles a establecer medidas que faciliten o desenvolvemento de accións de rápido impacto na súa actividade nun curto período de tempo.

Este servizo ven a complementar as accións desenvolvidas polo Concello de Vigo co obxecto de atender todas as cuestións que afecten directamente á actividade empresarial da cidade de Vigo provocada pola actual crise sanitaria.

A prestación deste servizo para a reactivación económica e social incardínase dentro da Estratexia "DUSI Vigo Vertical", dentro do seu Obxectivo Temático 9, e estará coordinada polo Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local dependente da área de goberno de Cultura, Emprego e Participación Cidadá.

Os/As interesados/as poden dirixir as súas consultas a través do formulario de contacto VigoImpulsa

Os teléfonos de contacto son os que se indican a continuación:

A) Teléfono de contacto VIGO IMPULSA:

  • Teléfono: 650 253 950
  • Horario: Luns a xoves: 9:30 - 14:30 e 15:00 - 18:30. Venres: 9:30 - 15:30
  • E-mail: vigoimpulsa.info@vigo.org (24 horas)

B) Servizo de Información 010:

  • Teléfonos:
    • 010: para chamadas realizadas desde a cidade de Vigo.
    • 986 810 260: para chamadas desde a cidade de Vigo e desde fóra do municipio de Vigo.
  • Horario: Luns a venres de 8 a 20 horas. Sábados de 10 a 14 horas.
  • E-mail: 010@vigo.org (24 horas)