Escudo Concello de Vigo

Educación

Curso 2013-2014

Convocatoria y horarios

Listados de admitidos tras o Sorteo e Probas de Acceso

As persoas incluidas nos listados de "alumnado admitido", deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación:

 • Ficha de confirmación de matrícula, debidamente asinada polo/a interesado/a, segundo moldelo oficial que se pode recoller na conserxería da Escola
 • Fotocopia simple do seu DNI

Datas e horario de matrícula:

 • 16 – 19 de setembro ( de 9:00 a 15:00 horas pola mañá e de 16 a 21 pola tarde)
 • 20 de setembro ( de 9:00 a 15:00 horas)

Notas importantes:

 • De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera.
 • As Listas de Admitidas/os están condicionadas á comprobación da veracidade dos datos de empadroamento. (Punto nº 10 do apartado E. da Convocatoria Xeral curso 2013-2014)
 • Establécese unha lista de espera para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2013-2014. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de espera que se publica é, como máximo

Listados alumnado 2013-2014

Listado alumnado admitido (sorteo)

Listado alumnado en lista de espera (sorteo)

Listado alumnado admitido (probas de acceso)

Listado alumnado listas de espera (probas de acceso)

 

Listado alumnado procedente de cursos anteriores

Preinscrición alumnado de novo ingreso

 • Preinscrición presencial: do 17 de xuño ao 31 xullo e do 2ao  6 de setembro.
 • Lugar: Edificio principal da EMAO, LRlúa García Barbón, 5
 • Horario: de 10 h. a 14 h., laborables de luns a venres (agosto, pechado)
 • Descargar formulario preinscrición
 • Probas de acceso

  Sesións Informativas

  Especialidades

  Especialidades Escuela de Artes y Oficios. EMAO

  Proxectos Aula Aberta

  Proxectos seleccionados 2013-2014

   

  Curso 2013-2014

  Últimas noticias municipais