Escudo Concello de Vigo

Educación

Trámites de Educación

Lista de trámites

Pagamento das taxas da matricula das escolas de primeira etapa de educación infantil

As escolas infantís municipais (EIM) son centros de titularidade municipal, que escolarizan a nenos e nenas de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal, e que promove o Servizo Municipal de Educación do Concello de Vigo.

A convocatoria de solicitudes de prazas para o curso 2020-2021 desenvólvese no sitio web da Rede de Escolas Infantís do Concello de Vigo.

Solicitude de Praza nas Escolas Infantís Municipais Curso 2020 / 2021

As escolas infantís municipais (EIM) son centros de titularidade municipal, que escolarizan a nenos e nenas de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal, e que promove o Servizo Municipal de Educación do Concello de Vigo.

A convocatoria de solicitudes de prazas para o curso 2020-2021 desenvólvese no sitio web da Rede de Escolas Infantís do Concello de Vigo.

Solicitude programa municipal Vigo en Inglés 2020

A finalidade do Programa Municipal de Inmersión en Lingua Inglesa “Vigo en Inglés” é mellorar a competencia e capacitación en lingua inglesa do alumnado de 3º ESO mediante a integración escolar nun High School en período lectivo fomentando a súa aprendizaxe e o contacto con outras culturas nun ámbito internacional.

A convocatoria de solicitudes de prazas para o programa Vigo en Inglés 2020 desenvolvese na páxina web www.vigoeningles.org