Escudo Concello de Vigo

Educación

Escola-Obradoiro Mar de Vigo

Escola-Obradoiro Mar de Vigo IV

  • Enderezo: Estrada do Vao 151 (Coruxo), 36330 Vigo.
  • Teléfono: 986 462 090
  • Fax: 986 462 961
  • E-mail: mardevigo@vigo.org
  • Horario de Oficina: de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas

Que é? A escola obradoiro "Mar de Vigo V" é un proxecto de formación e emprego promovido desde a Concellaría de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo e cofinanciado pola “Consellería de Traballo e Benestar” da Xunta de Galicia, o Fondo Social Europeo e o propio Concello de Vigo.

Cal é o seu obxectivo? O obxectivo da escola obradoiro "Mar de Vigo V" é formar ao alumnado traballador coa finalidade de que adquira os coñecementos e as destrezas de cada unha das especialidades, así como as actitudes e comportamentos propios do mundo laboral. Todo cunha única finalidade: "aumentar as súas posibilidades de inserción laboral".

A quen vai dirixida? O proxecto diríxese a mozos de ambos os sexos, de idades comprendidas entre os 18 e os 25 anos en situación de demanda de emprego, priorizándose aqueles e aquelas de niveis de formación máis baixos e xa que logo con máis dificultades para a súa inserción laboral.

Escola-Obradoiro Mar de Vigo

Últimas noticias municipais