Escudo Concello de Vigo

Educación

Institutos de Educación Secundaria

Institutos de Ensino Secundario

Nos Institutos de Educación Secundaria, a oferta educativa comprende varios tipos de Educación Secundaria, que pode sufrir modificacións posto que se adoita adaptar á demanda específica anual, ás necesidades do centro e da comunidade educativa en xeral.

 • Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
 • Bacharelato LOGSE: existen 5 modalidades, que cada centro oferta en función da demanda e dos recursos dispoñibles.
 • Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica (grao medio e/ou superior).
 • Educación Persoas Adultas (EPA)
 • Programas de Garantía Social

Recomendamos consultar a páxina web da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, para obter a ficha de cada centro, direccións e datos de contacto, así como a oferta educativa de cada un. Consultar

 • Castelao
 • A Guía
 • San Tomé de Freixeiro
 • Santa Irene
 • Politécnico de Vigo
 • Alexandre Bóveda
 • Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico
 • Manuel Antonio
 • de Beade
 • Rosais 2
 • Coruxo
 • Instituto do Castro
 • Valadares
 • Audiovisual de Vigo
 • Álvaro Cunqueiro
 • Instituto de Teis
 • República Oriental do Uruguai
 • Carlos Casares
 • Ricardo Mella