Escudo Concello de Vigo

Educación

Centros Integrados de Formación Profesional

Os Centros Integrados de Formación Profesional integran as tres ramas de Formación Profesional: Específica, Ocupacional e Continua, ademais doutros ensinos non obrigatorios.

Recomendamos consultar a páxina web da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, para obter a oferta educativa de cada un. Consultar

  • Centro Integrado de Formación Profesional de Coia
    • Rúa Baiona 28, Vigo. Teléfono: 986 293 429.
  • Centro Integrado de Formación Profesional Valentín Paz Andrade
    • Estrada vella de Madrid 160, Vigo. Teléfono: 986 270 904.