Escudo Concello de Vigo

Educación

Publicacións

Esta sección irá recollendo todas cantas publicacións presente a concellaría de Educación, reflectindo as súas diferentes iniciativas e programas.

Guías de centros: publicacións que pon á súa disposición toda a información referente aos centros educativos situados en Vigo, que ofertan educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, co obxectivo de facilitarlle a elección de centro segundo as súas necesidades e preferencias.

- Guía de Centros Concertados - Guía de centros concertados, editada en formato pdf polo Servizo de Educación do Concello de Vigo. Actualización de datos: curso 2011-2012. (95 páxinas; 2.34 MB).

- Guía de Centros Públicos do Concello de Vigo - Guía de centros públicos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria do Concello de Vigo, editada en formato pdf polo Servizo de Educación. Actualización de datos: curso 2011-2012. (167 páxinas, 4.18 MB).