Escudo Concello de Vigo

Educación

Itinerarios formativos

Pode consultar o Plan de Estudos no seguinte documento:

 

 ITINERARIOS Medio e Avanzado

 Especialmente dirixido aos actuais, ou futuros profesionais da música. Permite a formación individual en especialidades instrumentais e vocais, nos marcos teórico e práctico que envolven a actividade musical, así como a preparación necesaria para estudos superiores de grao.

 Impártese en dous niveis: Medio, de 3 anos; e Avanzado, de 2 anos de duración.

 Itinerario Básico

  • * Instrumento
  • * Conxunto instrumental

  Itinerario Medio:

  • · Instrumento e materias específicas.
  • · Materias troncais (comúns).
  • · Materias complementarias.

 

Itinerario Avanzado:

  • · Instrumento, segundo instrumento
  • · Instrumento de acompañamento
  • · Materias troncais (comúns).
  • · Materias complementarias.

Programas especiais

Consultar Programación xeral anual 2018-2019

Aulas abertas

Consultar Programación xeral anual 2018-2019

Itinerarios formativos

Últimas noticias municipais