Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Vigo Emprega

Programa Integral de Emprego “VIGO EMPREGA”

O programa integral de emprego "Vigo Emprega" enmárcase no Plan Municipal de Emprego 2008-2011.

Obxectivo xeral do programa

Favorecer e facilitar a inserción e reinserción laboral de todas as persoas beneficiarias acollidas a este programa, mediante:

 • Accións deseñadas e programadas co fin de incrementar e mellorar a súa empregabilidade, facilitando deste xeito o seu acceso ao emprego.
 • Accións de reciclaxe e orientación profesional.

As persoas participantes son seleccionadas a partir das candidaturas emitidas polo Servizo Público de Emprego.

Recursos humanos

O persoal dedicado a materializar este programa, está formado por:

 • Unha coordinadora.
 • Unha orientadora laboral.
 • Unha analista ocupacional experta en formación continua e ocupacional.
 • Unha axente de inserción laboral.
 • Unha dinamizadora de emprego.
 • Unha administrativa.

Acciones del Programa Vigo Emprega

1. Orientación e asesoramento laboral:

 • Entrevistas individuais.
 • Itinerarios formativos e profesionais
 • Orientación ao mercado de traballo.

2. Acompañamento e titorización na procura de emprego:

 • Información e asesoramento.
 • Deseño de estratexias de procura adaptadas ás necesidades e peculiaridades individuais das persoas.
 • Aula de apoio na procura, etc.

3. Formación:

 • Plans de formación individualizados.
 • Actualización da información das persoas beneficiarias.
 • Cursos de formación con compromiso de contratación.
 • Execución de accións formativas, xerais e específicas a desenvolver en grupos de 15 persoas, entre elas:
  • Cursos de informática de distintos niveis e duración.
  • Cursos de Prevención de riscos laborais xenerais e específicos por sectores.
  • Cursos de formación sectorial (en función das necesidades das persoas beneficiarias e das necesidades de contratación das empresas).
   • Curso de Carretilla Elevadora.
   • Curso de Peóns para obras de humanización.
   • Curso de Teleoperadoras e Teleoperadores.
   • Curso de Atención ao cliente. Satisfacción e fidelización de clientes.
   • Curso de “Escaparatismo e paquetería”.
   • Curso de Contabilidade e balances.
   • Curso de Inglés.
   • Curso de Manipulación de alimentos.
   • Curso de Deseño de páxinas web.
   • Curso de “Contaplus e facturaplus”.
   • Accións formativas dirixidas a persoas emprendedoras.
   • Curso de Risoterapia, etc.

4. Intermediación laboral:

 • Información e asesoramento laboral.
 • Xestión de colocación e seguimento.
 • Xestión de prácticas profesionais-ocupacionais.
 • Apoio ás insercións realizadas.

5. Prospección do mercado de traballo:

 • Análise do mercado laboral.
 • Deseño dunha base de datos de empresas.
 • Visita a empresas, etc.

6. Realización de acordos con empresas:

 • Para realización de prácticas laborais.
 • Realización de cursos de formación con compromiso de contratación.
 • Participación nos procesos de selección das empresas.