Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Inicio período voluntario impostos

Temática: Oficina tributaria

Data de publicación: 2022-08-31

O 1 de setembro  comeza o período voluntario para o pagamento do imposto sobre actividades económicas (IAE), imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI urbana), imposto sobre bens inmobles de características especiais (BICES) e imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, e finaliza o vindeiro 4 de novembro.
Máis información nos teléfonos 010 - 986810260 e na Sede Electrónica.