Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Inicio período voluntario impostos

Temática: Oficina tributaria

Data de publicación: 2021-09-02

 O 1 de setembro  comeza o período voluntario para o pago do imposto sobre actividades económicas (IAE), imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI urbana), imposto sobre bens inmobles de características especiais (BICES) e imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, e finaliza o vindeiro 5 de novembro.

Máis información nos teléfonos  010 - 986810260 e en http://www.vigo.org/calendario-contribuinte