Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Publicación do calendario fiscal

Temática: Oficina tributaria

Data de publicación: 2021-03-26

Primeiro semestre

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM):

 • Comezo do periodo voluntario: 30 de marzo.
 • Finalización do período voluntario: 07 de xuño.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 07 de xuño.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 09 de marzo.

Segundo semestre

Taxa pola recolleita de lixo nas vivendas:

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de xullo.
 • Finalización do período voluntario: 06 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 06 de setembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 10 de xuño.

Exacciones unificadas industriais (Lixo industrial):

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de xullo.
 • Finalización do período voluntario: 06 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 06 de setembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 10 de xuño.

Imposto sobre actividades económicas (IAE):

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de setembro.
 • Finalización do período voluntario: 05 de novembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de novembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de agosto.

Imposto sobre bens inmuebles de natureza urbana (IBI Urbana):

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de setembro.
 • Finalización do período voluntario: 05 de novembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de novembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de agosto.

Imposto sobre bens inmuebles de características especiais (BICES):

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de setembro.
 • Finalización do período voluntario: 05 de novembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de novembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de agosto.

Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica:

 • Comezo do periodo voluntario: 01 de setembro.
 • Finalización do período voluntario: 05 de novembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de novembro.
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de agosto.