Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Pechada ao tráfico a rúa SUBRIDE(RUA) N 22_139 (LAVADORES)

Data de publicación: 30-08-2021

Data de inicio: 01-09-2021

Data de fin: 03-11-2021

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de expte: 709-441. construción de beirarrúas na rúa Subride (t.m. Vigo), a realizar pola empresa Avan Integral Sl , estará pechada ao tráfico a rúa SUBRIDE(RUA) N 22_139 (LAVADORES) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, corte no cruce de Camiño Subride con Camiño Pardiñeiros e desvío para trafico descendente á esquerda baixando por Camiño Pardiñeiros e despois por Camiño da Felisa até rúa de Fonte Escura, dende o 1 de setembro de 2021 ás 10:00 horas e por un período aproximado de dous meses.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.