Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Pechada ao tráfico de vehículos pesados a rúa SAN XOAN (VALADARES)(CTRA) N 236

Data de publicación: 27-07-2021

Data de inicio: 28-07-2021

Data de fin: 10-08-2021

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización autorizada en exp 87070/250, a realizar pola empresa Fcc Aqualia , estará pechada ao tráfico de vehículos pesados a rúa SAN XOAN (VALADARES)(CTRA) N 236 (VALADARES), dende o 28 de xullo de 2021 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Permitirán o paso de vehículos lixeiros.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.