Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Pechado ao tráfico o carril sentido baixada da rúa URZAIZ(RUA) N 76

Data de publicación: 22-07-2021

Data de inicio: 26-07-2021

Data de fin: 30-07-2021

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 87227/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia S.A. , estará pechado ao tráfico o carril sentido baixada da rúa URZAIZ(RUA) N 76 (VIGO). Habilitarán un carril en cada sentido. , dende o 26 de xullo de 2021 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.