Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Pechada ao tráfico a rúa DEVESA DE ARRIBA (BEADE)(CMÑO) N 1

Data de publicación: 30-04-2021

Data de inicio: 05-05-2021

Data de fin: 05-05-2021

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de formigonado, a realizar pola empresa Aresper S.L. Aresper S.L. , estará pechada ao tráfico a rúa DEVESA DE ARRIBA (BEADE)(CMÑO) N 1 (BEADE), o 5 de maio de 2021 dende as 15:00 horas e por un período aproximado de duas horas. Deberán avisar aos veciños afectados con, alomenos, 48 horas de antelación.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.