Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

pechada ao tráfico a rúa DOCTOR CADAVAL(RUA) N 4 (VIGO)

Data de publicación: 20-05-2020

Data de inicio: 25-05-2020

Data de fin: 31-05-2020

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de formigonado pulido por canalización de gas autorizada en exp 83681/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia, S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa DOCTOR CADAVAL(RUA) N 4 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 25 de maio de 2020 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.