Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Exposición pública da lista do censo electoral para o sorteo de candidatos a xurados

Temática: Estatística

Data de publicación: 08-09-2020

De conformidade co disposto no art. 13.2 da Lei Orgánica 5/1985, de 22 de maio, do Tribunal de Xurado (BOE núm. 122, de 23 de maio), procédese á exposición pública da listaxe do censo electoral vixente deste municipio, aos efectos do sorteo a candidatos do Tribunal do Xurado, que terá lugar o 30 de setembro de 2020.

Exposición pública da lista do censo electoral para o sorteo de candidatos a xurados