Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Medidas en materia tributaria

Temática: Alcaldía

Data de publicación: 25-06-2020

Resólvese instar á Concellería-Delegada de Facenda á adopción de medidas en materia tributaria e recadatoria para minimizar os efectos económicos da situación xerada polo COVID-19 no ano 2020.

Documentación